Fotoclub Rijswijk
Volgende bijeenkomst 2024:

vrijdag 16 februari
Bespreken Fotowerk

In de 68ste Algemene Ledenvergadering (ALV) van Fotoclub Rijswijk
is Dirk Visbach afgetreden als voorzitter.
Koos van Oosten is Dirk Visbach opgevolgd.
Na deze ALV heeft Dirk de voorzittershamer overgedragen aan Koos.
Langs deze weg Dirk bedankt voor je jarenlange inzet als voorzitter
van Fotoclub Rijswijk en wensen we Koos veel succes als voorzitter
van Fotoclub Rijswijk.In Fotoclub Rijswijk hebben zich ruim 67 jaar enthousiaste fotografen verenigd, zowel beginners, als gevorderden. Het aantal leden is momenteel 25.

Wij beschikken over een clubruimte in het Havenkwartier in Rijswijk.
De wekelijkse clubavonden zijn in de periode van september tot juni op de vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur.
Op deze avonden worden door leden meegebrachte (digitale)foto’s stuk voor stuk door een lid van de club, ingeleid en gezamenlijk besproken.
Er worden geen onderlinge wedstrijden gehouden.

De jaarlijkse contributie van Fotoclub Rijswijk bedraagt € 80,--

Wil je meer informatie over de club, of wil je geheel vrijblijvend enkele clubavondenbijwonen “om de sfeer te proeven”?
Stuur een e-mailbericht naar fotoclubrijswijk@gmail.com of neem contact op met één van onderstaande bestuursleden:

Voorzitter
Koos van Oosten       voorzitter@fotoclubrijswijk.nl                 06-18686384

Secretaris
Jacqueline Duimel     jacq.duimel@gmail.com                        06-41214042

Penningmeester
Bert Brink                   penningmeester@fotoclubrijswijk.nl     06-53352112


Privacyreglement Fotoclub Rijswijk


Fotoclub Rijswijk werkt samen met onderstaande fotoclubs:

Fotoclub Rijswijk, De Leidschenveense Fotoclub, Fotoclub Diafragma, en Fotokring Leidschendam-
Voorburg werken al jaren samen bij het organiseren van verschillende activiteiten.
Zo worden er vooraanstaande fotografen uitgenodigd hun fotowerk te presenteren.
Ook wordt er jaarlijks een thema gekozen dat alle vier de clubs in hun programma opnemen.


.