Fotoclub Rijswijk
Volgende bijeenkomst:

Vrijdag 2 december 2022

Bespreking fotowerk
In Fotoclub Rijswijk hebben zich ruim 67 jaar enthousiaste fotografen verenigd
(zowel beginners als gevorderden).
Het aantal leden is momenteel 23.

Wij beschikken over een clubruimte aan de Klipperstraat te Rijswijk.
De wekelijkse clubavonden zijn in de periode van september tot juni
op de vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur.

Op deze avonden worden door leden meegebrachte (digitale)foto’s stuk
voor stuk door een lid van de club, ingeleid en gezamenlijk besproken.
Er worden geen onderlinge wedstrijden gehouden.

De jaarlijkse contributie van Fotoclub Rijswijk bedraagt € 75,--

Per januari 2023 bedraagt de contributie € 80,--

In Groot Rijswijk is een foto van Jeroen geplaatst.
De foto met het artikel is hier te vinden.

Jacqueline is door Erika Priebee, redactielid van de wijkkrant
“Leeuwendeel” van wijkvereniging Leeuwendaal in Rijswijk,
geïnterviewd. Dit interview is te lezen in Leeuwendeel.

Privacyreglement Fotoclub Rijswijk

Wilt u nog meer informatie over de club, of wilt u eens geheel vrijblijvend enkele avonden bijwonen om de sfeer te proeven?

Stuur een e-mailbericht naar fotoclubrijswijk@gmail.com of neem contact op
met één van onderstaande bestuursleden:

Voorzitter
Dirk Visbach               dirkvisbach@gmail.com                                 070-3990038

Secretaris
Jacqueline Duimel     jacq.duimel@gmail.com                                 06-41214042

Penningmeester
Bert Brink                   penningmeester@fotoclubrijswijk.nl            06-53352112